Monday, November 29, 2004

هرم شیطان

حسین درخشان در راس این هرم قرار دارد. البته حسین درخشان فقط یک نام است. در پشت این نام جریانی شیطانی در حال فعالیت است که بر اساس نظریه انقلاب خزنده که به انقلاب خاموش هم تعبیر شده است در حال انجام فعالیت ارگانی می باشند.

بر قاعده این هرم: خبر نامه گویا به مرکزیت فرانسه و اروپای غربی قرار دارد.

رادیو فردا به مرکزیت پراگ و اروپای شرقی قرار گرفته است.

سایت امروز به مرکزیت تهران و هماهنگ کننده داخل کشور.

هماهنگ کننده نیروهای شیطانی در خارج از کشور بر عهده حسین درخشان است. او خط شیطانی را رهبری می کند که اگر بتوانند به خوبی از عهده انجام وظایف سازمانی که باید انجام دهند بر آیند نظام اسلامی دچار یک انقلاب خاموش از درون خواهد شد

حتی بدون شلیک یک گلوله
حسین در خشان سر پل عملیاتی هرم شیطان است. تا زمانی که حسین درخشان باشد در کشور بلوا و آشوب است. ذات حسین در خشان در تشنج و طغیان است

در روزهای آینده حرکت های خزنده بیشتری را از هرم شیطان افشا خواهیم کرد

Saturday, November 27, 2004

بسيجی خوب بسيجی مرده نيست

. اما تو و مانند تو دست بالا فقط نام آن‌ها را شنيده‌ايد كه شهيد شده‌اند و تو شعورت نمی‌رسد كه با اين همه مدعای اسلاميت ميان شهيد و مرده‌ی روزگار فرق بگذاری و به همت می‌گويی بسيجی مرده. همت هزار بار از من و تو زنده‌تر است

. بسيجی نام و دود و فرياد ندارد كه مثل تو سر گذر را بگيرد و ادب را بخورد و حيا را قی كند و همه بشناسندش
. من سياهه‌ی بلندی از بسيجيان هم‌روزگارمان دارم
. تو می‌شناسيشان؟ تو مزينانی را می‌شناسی؟ اشتری را می‌شناسی؟ علی زحمت‌كش را می‌شناسی؟ تو ياوه‌گو اسم امير كريمی اعتماد به گوشت خورده است؟ اسم عباس محسنی را شنيده‌ای؟ اين‌ها را ول كن.

هم‌آن سردارها را بگو.
كدامشان را می‌شناسی و اگر جان كندن من و مانند من و هم‌اين چهار تا كتاب روايت فتح و دفتر ادبيات مقاومت نبود تو كدام را می‌شناختی؟
پسر بچه‌ی گستاخ
. تو هنوز يك عذرخواهی به من بده‌كار ای كه به من دژخيم گفته بودی
. هم‌آن‌وقت هم گفتمت بايد عذر بخواهی
. من نه ويت‌كونگ كافه‌نشين ام و نه چپ رجعت‌طلب
. نه نگاهم به رژيم پيشين است كه برگردد، نه قرتی و ماركسيست‌مآب ام و نه هرگز
چپ بوده‌ام كه حالا رجعت‌طلب باشم
. حتا آدم‌های غوره‌نشده مويزگشته‌ای مثل تو هم كه چشم باطنشان بحمدالله هميشه كور بوده هر بار كه خواسته‌اند به من وصله‌ی ابلهانه‌ای بچسبانند، من را راست ديده‌اند و مرتجع، نه چپ و رجعت‌طلب

هر چند از پرمدعای بی‌حيايی مانند تو – كه راحت به مردم می‌گويی دژخيم و نفس اماره‌ات هم آن‌قدر يقه‌ات را گرفته كه نتوانی عذر بخواهی – نمی‌شود انتظاری داشت،
اما می‌گويمت كه هم‌آن كتاب حلزون‌های خانه‌به‌دوش سيد مرتضی آوينی و كتاب‌های ديگرش را بخر و يك بار بخوان و به گوشه و كنارشان هم نگاه كن تا بدانی چه ياوه‌ای به كه می‌گويی.
البته عاقل را اشاره‌ای بس.
اما كو عقل؟
بله.
تو با كس ديگری معامله كرده‌ای.
اما به تو بگويم كه پيام‌بر فرمود ان شيطانی اسلم بيدی و نفرمود من با شيطانم معامله كرده‌ام كه اين بد معامله‌ای است. فما ربحت تجارتهم


كورش عليانی

حسین درخشان هم به نظارت استصوابی ایمان دارد

نظارت استصوابی به سبک حسین درخشان

Thursday, November 25, 2004

از نظر ویت کنگ های کافه نشین و چپ رجعت طلب: بسیجی خوب؛ بسیجی مرده است. کسی است که 20 سال پیش رفته باشد روی مین و مرده باشد. ما را هر چه می خواهید بنامید. با هر نام که راحت تر هستید ما را صدا کنید. ابطحی ما را تئوریسین خشونت می نامد. کوروش علیانی می گوید: بسیجی خوب؛ بسیجی مرده است. علی پیر حسین لو هم ما را دیوانه خطاب می کند

هر چه می خواهید ما را با آن بنامید. ما با کس دیگری معامله کرده ایم. روزها می گذرد و صدای طبل به گوش می رسد

Wednesday, November 24, 2004

ابر انسان هایی که می خواهند پدر بشریت شوند

حتما در مورد حلقه ملکوت چيزهای شنيده ايد؟

کيوان حسينی در اينجا کاملا توضيح داده است.
اينجا هم حرفهايی تندی رد و بدل شده . آش آنقدر شور شده است که عباس معروفی هم صدايش در آمده است.
پارسا صائبى هم در اينجا به فغان آمده و حقيقتی را بيان کرده که نشانه ضعف و اضمحلال ويت کنگ های کافه نشين است.
ويت کنگ های که شعار خلق و ملت سر می دهند و به دنبال مبارزه برای آزادی در ايران هستند هنوز در کوچکترين و ابتدايی ترين امور با هم اختلاف دارند به قول پارسا صائبى: که تا زمانى که آزادى را پاس نمى داريم و مدارا را حوصله نداريم، چه شکايت از حاکمان دينى مسلط بر مقدرات کشورمان داريم؟ چگونه مى توان در کنجى نشست و بى‌تفاوت ماند و قلم بر زمين کوبيد و باز هم از مردم نااميد و سرگشته و حيران انتظار معجزه داشت؟

پارسا صائبى نه يکی از ما بلکه يکی از خود آن ويت کنگ های کافه نشين است. به همين دليل است که از نوشتارش در فانوس نقل قول آورده ايم.

اين جدال شمه ای از شکافهای بی شماری است که در جامعه روشنفکری امروز ايران به خوبی نمايان است. ویت کنگ ها کافه نشین و ابر انسان! هایی که می خواهند پدر بشريت شوند و ملتی را نجات دهند. آنان بهتر است خود را در دود سيگارهايشان پنهان کنند

Monday, November 22, 2004

اخبر فی ابی ان رسول ا... ( ص ) قال: الناس فی اسوه سواء من سمع احدا یذکرنی بسو ء فالواجب علیه ان یقتل من شتمنی و لا یرفع الی السطان و الواجب علی السطان اذا رفه الیه ان یقتل من نال منی. [ فروع کافی ج 7 ص 266]

پدرم ( امام باقر ) مرا خبر داد که رسول خدا ( ص ) فرمود همه مردم در مورد من یکسانند. هر کس شنید که فردی مرا به زشتی یاد می کند بر او واجب است که دشنام دهنده
را بکشد و مساله به دستگاه قضائی کشیده نمی شود و اگر مساله به محکمه رسید: حکومت باید توهین کننده به من را اعدام کند

Saturday, November 20, 2004

ویت کنگ های کافه نشین؛ جبهه ضد دین و رگ غیرت

آری! مذهب باید از بین برود تا این بمب تسلیم در قلب این جامعه بتواند منفجر شود؛ اسلام باید به عنوان ارتجاع و مخالف ترقی و تجدد و تمدن به دست میرزا ملکم خان های زمان از سر راه کنار رود تا بانکها و کمپانی ها و کارتلها و تراستها بی هیچ مانعی و مزاحمتی و تعصبی وارد شوند! تا آخرین قطره خونمان اجازه نخواهیم داد خواب کافران ضد دین تعبیر شود

اسکولاستیک جدیدی که عقل را در خدمت تکنولوژی و تکنولوژی را در خدمت تولید و تولید را در خدمت سود؛ می خواهد همه ملتها و ملیتها؛ یک بازار مصرف شوند و همه خصوصیتها و خصلتها و خطوط چهره و اصالتها و دلبستگی ها و... که آنان را تشخیص وجودی و اصالتی معنوی می بخشد محو گردد و همه قالبهااستاندارد شده شوند با نیازهای استاندارد شده؛ چرا که سرمایداری صنعتی آنچه می سازد؛ استاندارد شده می سازد! ملحدان و کافران ضد دین این آرزو را به گور خواهند برد

کسانی که در جبهه کفر نیروی ضد دین جمع کرده اند و می خواهند مشارکت ویت گنگ های کافه نشین را هم جلب کنند باید بدانند اگر می توانند به عقاید کفر آمیزشان رنگ حقیقت ببخشند

ما هم به رگ غیرت مان می نازیم

Thursday, November 18, 2004

کدام خشونت؟


محمد علی ابطحی سپاه اسلام را خشونت طلب و تئورسین خشونت می نامد
ایشان بهتر است مطلب پائین را مطالعه کنند و بعد دیگران را متهم کنند

"اقدام جديد خشونت طلبان در مضروب كردن دكتر صالحي رئيس دانشگاه علم و صنعت كه يادآور برخوردهاي نفرت انگيز برخي از عناصر ضدانقلاب در ماههاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي است از يك سو نشانه استيصال اقتدارگرايان و از سوي ديگر زنگ خطر جدي براي دانشگاهيان و روشنفكران محسوب مي شود".
اين جمله را در "بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب در باره حوادث اخير دانشگاه علم وصنعت" خواندم و سعي کردم منظور آقايان را از "عناصر ضدانقلاب" بفهمم

ادامه در وبلاگ ف.م.سخن


Tuesday, November 16, 2004

و یقول الکافر یلیتنی کنت ترابا و می گوید کافر ای کاش بودم خاک

کیوان حسینی می خواهد با این داستان واره خود را تخیله روانی کند. انسان های بی چیز که از بستر جامعه اسلامی به سوی اتوپیا خیالی خویش رهسپار می شوند و در آنجا با آرمانشهری پوچ بر می خورند عنان اختیار از کف می نهند و می شوند به معنای واقعی کلمه لائیک

انسانهای پوچ و توخالی که حتی روشنفکر هم نیستند. آنها فقط ژست روشنفکری به خود می گیرند. فکر می کنند که اگر در عکس هایشان سیگار به لای انگشت بگیرند روشنفکر هستند. روشنفکر های زمانه ما را باش. بدا به حال جامعه ای که روشنفکر هایش را از اسم سیگار هایی که دود می کنند باید تشخیص داد

انسان های خود باخته ای که نه راه پس دارند و نه راه پیش. خود را غرق آن شهر خیالی کرده بودند که بعد از گام نهادن به آن آرمانشهربا هیچ مواجه می شوند به همین دلیل است که طرفدار نهلیسم می شوند

و خود را به هیچ می گیرند. و خود را به هیچ می شناسند. وهیچ تمام زندگی آنان می شود. اشعار هیچ می گویند. موسیقی هیچ گوش می کنند. به کاریزمای هیچ ایمان پیدا می کنند. و هیچ را مورد پرستش قرار می دهند. و خود را در دود سیگار هایشان غرق می کنند
و این گونه است که این کلمات و ادبیات متولد می شود

فکر می کنند با ادبیات سراسر وهم آلود و سراسر توهین که فقط از ذهن یک لائیک نهلیست گرا نشات می گیرد می توانند خود را به عنوان پدر بشریت جا بزنند. نمی دانند که در این قرن سراسر آگاهی و های تکنولوژی نمی توانند خود را در پس پردهایی شفاف پنهان کنند

یک بار مرگ برای کیوان کم است

برای بعضی ها مرگ می تواند عروسی باشد.چون آنها را بعد از مرگ به بنام یک مبارز خلق و ملت می خوانند. آنها آرزویشان این است. و ارهابیون شاخه ارهاب سپاه اسلام به خوبی می دانند که جزای کافران را چه گونه و به چه روشی به آنها تقدیم کنند

Sunday, November 14, 2004

لیبرالیسم تخیلی

حسین درخشان در پیش بینی خود برای انتخابات 2004 ریاست جمهوری امریکا دچار اشتباهات بزرگی شد که بعد از دوم نوامبر به اشکال مختلف در قالب نوشتارهایی در صدد بر آمده است تا اشتباه و اشتباهات خود را توجیه کند: مردم امریکا مذهبی هستند" احمق هستند" ساده هستند... حسین درخشان با این استدلال هایی که برای پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه بر رقیب دموکراتش می آورد نشان می دهد از تاریخ امریکا و تئوریسین ها و بنیانگذاران فکری امریکا بی اطلاع است
به او پیشنهاد می کنیم کتاب :: دموکراسی :: نوشته الکسیس توکویل را مطالعه کند


تکمیل:: در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده امریکا آمده است: کنگرهیچ قانونی در تاسیس و حمایت از دینی خاص یا در منع ادای مناسک هیچ دینی نخواهد نوشت

Saturday, November 13, 2004

تنویر افکار

منو نکش، توبه! ...البته خواستی بکشی هم بکش، آدرسم عوض شده

از وبلاگ دامون مقصودی پادساعتگرد


در جهت تنویر افکار:: این شخص در حال حضر در ترکیه به سر می برد و بر همگان واضح و مبرهن است کشور ترکیه حیات خلوت سازمان جاسوسی اسرائیل " موساد " می باشد وحضور این شخص در آنجا بسیار سوال برانگیز است این شخص قصد دارد بعد از مدتی به امریکا مسافرت نماید و در آنجا اقامت دائم گزیند

Thursday, November 11, 2004

نمونه های بارز دشمنی

اصلا به ما چه که يه کشوري رو عليه کشور ديگه مي شورونيم
ما چيکاره ايم که براي جهان اسلام تعيين تکليف مي کنيم
ما کجاي اين دنيا وايساديم که ميگيم اسرائيل بايد از بين برود
به قول عبدالله نوري چرا کاسه داغ تر از آش شديم
حالا ما چي ميگيم
اسرائيل نباشد
خوشمون مياد اسرائيل هم بگه ايران بايد از بين برود
مي دونيد اگه با همين اسرائيلي که بايد از بين برود از در دوستي در مي اومديم چه منافعي برامون داشت
از حمايت مردم به اصطلاح بوسني چي گيرمون اومد
از حمايت اسلام گراها تو ترکيه چي
چرا هزار بار يه راهو اشتباه رو ميريم
چرا رئيس قوه قضائيه ما عراقيه
اگه اسرائيل يک و فلسطين ده باشه ... من دو و نيمم

متن بالا از وبلاگ یاشا اسکورپیو
..............
islamicarmy [at] gmail.com

Wednesday, November 10, 2004

تراژدی هملت

بمب اتم در حال انفجار است. و ما خاموش نشستگان غافل نسل هزاره سوم؛ هر آن به سمت همان سرنوشت محتومی می رويم که ساليانی پيش؛ گردانندگان طرح دهکده جهانی پيش بينی آنرا می کردند؛ ما در حال پيش روی به سمت ناکجا آبادهای فرهنگ و زندگی هستيم و اگر اندکی دقت کنيم خواهيم فهميد که اين لحظات زندگی ما استآنهم در دنيايی که برای آن هزاران اميد و آرزو و فکر و نقشه داشتيم. زمان فراهم شده است برای همان لحظه ای که تعارضها و تناقضهای موجود در غرب و تکنولوژی و تمدن غربی؛ بناگاه رخ نمايند و با يک حرکت؛ تمام تاريخ؛ فرهنگ؛ فکر؛ زبان و انديشه بشری را ببلعد و انسانها؛ همانهايی که زمانی غول بی شاخ و دم اتوماسيون را با شاخ و برگ فراوانش پرواندند و جهانی آرام و سرار رفاه و صلح را به بخت برگشتگان قرنها نسل کشی تاريخ وعده می دادند؛ اکنون سرشکسته و بدبخت چشم به بازی تقدير دارند؛ و هيچ چاره ای جز قدم زدن در شاهراههای انحراف و گمراهی که خود طراح آن بوده اند؛ نمی بينندبراستی تراژدی هملت؛ بهترين نام برای اين دوره است. کشتن فرهنگ بدست ابزار فرهنگی! دو قطبی که بايد با هم باشند اما يکی
وجود ديگری را مزاحم می بيند و اين ابزار فرهنگی است که در آخر؛ فرهنگ را برای ابد به قتل می رساند؛[ وبلاگ و در کل اینترنت ابزاری بسیار قوی هستند که در قرن بیست و یکم مورد استفاده قرار می گیرند ]
و در اين کشاکش بايد ديد که آيا فرزندی بنام غيرت وجود دارد که انتفام مرگ پدر را بگيرد

گر سر برود ما بر آن سریم

اجازه نخواهیم داد تاریخ مشروطه با جهل و خامی عده ای مجددا تکرار و سرنوشت حماسه تاریخی استقرار نظام جمهوری اسلامی در این مملکت به دست افراد نادان و یا دانای شرور رقم بخورد

Tuesday, November 09, 2004

پایان تاریخ

جهان امروز؛ در دوران انتقال از يک عصر به عصر ديگر قرار دارد و تا آنگاه که اين انتقال به انجام رسد این جهان ديگر روی ثبات را به خود نخواهد ديد
بنا بر نظريه هانتينگتون که در سال ۱۹۹۳ ميلادی آن را به جهان ارائه کرده بود و در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی به اثبات رسید. بر خورد ميان تمدن ها در هزاره سوم اجتناب ناپذیر است. حمله به نيويورک و برج های دوقلو تجارت جهانی به عنوان نماد اقتصاد آمريکا اعلان رسمی شروع جنگ افسانه ای بود که سالها پيش ساموئل هانتينگتون آن را به جهانیان وعده داده بودد
سوپر ليبرال حتما فيلم بولينگ برای کلمباين ساخته مايکل مور دموکرات را ديده است؛ در آن سکانسی که به معرفی جنايات آمريکا در سراسر جهان می پردازد در حافظه همه کسانی که يک بار هم آن فيلم راديده باشند به یادگار مانده است
هيچ کس کوزو را از خاطر نخواهد برد. هيچ کس اردوگاه زنان ده ساله ژپا را فراموش نخواهند کرد. هيچ کس صبرا وشتيلا را از عمق ذهنش پاک نخواهد کرد. هيچ کس. چون نمی تواند. چه کسی بوسنی را فراموش خواهد کرد.چه کسی هیروشیما را فراموش خواهد کرد. چه کسی ويتنام را فراموش خواهد کرد. چه کسی صدای سوت خمپاره را از آن پيشتر که کله مان را چون چوپ پنپه پريشان می کرد فراموش خواهدکرد
چه کسی. آيا می تواند که فراموش کند
بله سوپر ليبرال و همه کسانی که مثل او فکر مي کنند می توانند همه چيز را فراموش کنند. و ما فراموش نخواهيم کرد
اين جنگ ما است.و بنابر گفته پير مان هر کس در اين راه کشته شود شهيد است ان شاء الله
......................
این هم نظری است

Monday, November 08, 2004

آدم شناسی

افراد بی دین دو جورند: کسانی که دین ندارند و کسانی که به دین توهین می کنند
نکته: روی سخن ما با دسته دوم است

Sunday, November 07, 2004

چوپان دروغگو وبلاگستان را بهتر بشناسیم

محمد واعظی آن روزها که هنوز دات نت نشده بود و در بلاگ اسپات پست هایش را پست می کرددست به یک سرقت ادبی زد

محمد واعظی حتما به یاد دارد که شعر شانه هایت سروده فرین عاصمی را از بخش شعر وبلاگ ترزا دزدید و در بلاگ خود بنام دلتنگ منتشر کرد

در اینجا می توان محمد واعظی را بهتر شناخت
ما به دموکراسی معتقد نیستیم. ولی حتما محمد واعظی به دموکراسی احترام می گذارد وی بهتر است به دوستان و خوانندگان وبلاگ این خانه سیاه است پاسخ دهد:
آیا به دموکراسی معتقد است؟
و اگر معتقد است حتما میداند که یکی از اصول بدیهی دموکراسی احترام به حقوق مولف است
و بهتر است دوستان و خوانندگان وبلاگ این خانه سیاه است از محمد واعظی این سوال را به پرسند :
که آیا سرقت ادبی با روح دموکراسی در تعارض نیست؟


تکمیل: مسئولین خبر نامه گویا بهتر است متن بالا را دوبار بخوانند
داستان چوپان دروغگو قسمت های شنیدنی تری هم دارد که به زمان خود باز گو خواهد شد

..............
حسین درخشان دارد طنازی می کند.درزمانی مناسب جواب طنازی و طنازی هایش را خواهیم داد

Saturday, November 06, 2004

Worrying death threat

U.S. election aside, hot topic of the last couple of weeks in Persian blogosphere has been a blog called "Islamic Army" in which its anonymous author has threaten a big list of Iranian blogger for their "insults" to Allah, Prophet Mohammad and other Shia Imams.
The blog was first being hosted
on Persianblog, but they shut it down after a while, probably due to complains.

Now they've
moved to BlogSpot and have made another blog with the same name with a more precise content to backup their claims. They now have picked particular posts from my Persian blog, in which they think I've insulted the God, and other sacred concepts of Islam and therefore, quoting from a Quranic verse, I deserve to be killed.

On their links section there isa link to another persian blog called "Islamic resistance" in which the author, Amir, has written in detail about weapons used by Iraqi insurgence, Iranian airforce, and other things with a theme of military resistane. There is also a link to the official website of "
Doctrinal Analysis Center for Securtiy without Borders" which is run by Hassan Abbasi, a controversial Revolutionary Guard (former, maybe) official who advises pre-emptive action by Iran to US and Israili interests, who happens to be Michael Ledeen's favorite Iranian strategist of terror.

I never took them seriously before, but this time I'm a bit concerned, because they seem to be a different group who have possibly liked the original blog and have tried to adopt their message and to prepare enough evidence for the original claims, at least about me. (Although I'm the first place in their the original list, there are many other names.)

It seems they have a serious message this time, and when I add this to the recent mentions of my name in the radical Islamic newspapers such as Jomhouri-e Eslami and Kayhan, it doesn't look very good.

So, even though it still may be only a childish game, I guess I have to inform Canadian police and contact Google to see whether they can trace them, especially via their emails in their Gmail

account: islamicarmy [ at ] gmail.com
What do you think?


تکمیل:: این نوشته حسین درخشان است که در وبلاگ انگلیسی زبانش آن را منتشر کرده است
در صورتی که تمابل به بودن اسم تان در باکس دژخيمان ندارید با یک نامه اطلاع دهید

Monday, November 01, 2004

:: انا انذر نکم عذابا قریبا :: بدرستیکه ما بیم کردیم شما را از عقوبتی نزدیک

نمونه هایی از توهین به مقدسات اسلام توسط حسین درخشان که در وبلاگش به ثبت رسیده است
........
متن پایین را همین چند دقیقه‌ی پیش، با ایمیل، از پروردگار متعال دریافت کردم که بدون شرح و تفسیر، عینا می‌آورمش. اینکه چطور آن را برای خودتان تفسیر کنید با خودتان است. نظراتتان را می‌خوانم و برای همان آدرس ایمیلی که از پروردگار دارم می‌فرستم، ولی آنها را در بخش نظرات منتشر نمی‌کنم. (اگر ضریب هوشی‌تان بالای ۹۵ است ادامه دهید. اما اگر پایین‌تر از ۹۵ است، اول پایین نامه را ببینید.)
بندگان عزیزم،
با تشکر فراوان بخاطر عبادت‌های‌تان و عذرخواهی بخاطر تاخیری که گهگاه در اجابت دعاهایتان، به دلیل حجم سنگین آنها و کمبود فرشته پیش‌می‌آید، باید خبر مهمی را به اطلاعتان برسانم.
به علت مشکلات فنی و اداری پیچیده‌ای که بخصوص در صد سال گذشته در کاثنات و بخصوص کره‌ی محل سکونت شما پیش‌آمده است، با کمال تاسف باید اعلام کنم که پروژه‌ی امام دوازدهم شیعیان، آقا امام مهدی (عج سابق)، از این لحظه بطور رسمی لغو یا بقول خودتان کنسل می‌شود.
پس از دهه‌ها بحث و گفتگو درباره‌ی عواقب و جوانب ظهور، من و خود امام دوازدهم، به این نتیجه رسیدیم که به دلایل متعدد که از حوصله‌ی بشری خارج است، با توافق و همراهی کامل، این تصمیم تلخ را بگیریم.
بدیهی است که پاداش انتظار و صبر و تلاش هزاران ساله‌ی شما بندگان بی‌همتای زمینی‌ام، سر جای خود باقی است و با لغو شدن این پروژه از بین نمی‌برد.
با قدردانی و علاقه‌ی متقابل،خداوند متعال
** تذکر برای خوانندگان عزیز با ضریب هوشی کمتر از ۹۵: این یک مطلب طنز است، بدون اینکه قصد توهین به مقدسات هیچ کس یا گروهی داشته باشد. اما هر کسی آزاد است هر جور می‌خواهد آن را تعبیر کند. اما این تعبیرها الزما با منظور نویسنده‌ی متن سازگار نیست.
...........
درضمن از تمام کسانی که واقعا عقيده به سازگاری اسلام با حقوق‌بشر دارند، خواهش می‌کنم تکليفشان را فقط با همين يک آيه از قران که به صريح‌ترين شکل ضد زن، Sexist و ضدحقوق‌بشر است روشن کنند:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا (سوره‌ی نساء، آيه‌ی ۳۴)
.............
اين يکی از بامزه‌ترين نظرسنجی‌هايی ‌است که در عمرم حالا ديده‌ام:
سوال: چرا در جامعه غفلت از امام عصر، عليه السلامِ وجود دارد؟- ضعيف بودن آگاهي مردم. - واهمه پنهان از اعمال خودمان - حس بي‌نيازي بخاطر تكنولوژي - عملكرد غير شايسته مسؤولین. - زندگي و اشتغال شبانه‌روزي. - مطرح نشدن در كتب درسي. - نبود راه‌هاي طرح اين موضوع. - هيچ غفلتي در اين‌باره نيست.
...........
آقا آب دستتان است زمين بگذاريد و برويد Blue Room اين هفته را تا عوض نشده گوش بدهيد که از حدود دقيقه‌ی ۵‌اش يک آهنگ دارد که صدای خواندن سوره‌ی حمد با يک صدای خيلی باحالی در آن ميکس شده. مشخصات آهنگ اين است:Subtonal vs Fresh Moods - 'Semitones In Darkness' (Mikrolux)
در ضمن، زور نزنيد. عمرا اگر بتوانيد mp3 کاملش را پيدا کنيد. چون که آهنگ فقط روی صفحه است. مگر اينکه که شانس بياوريد.
البته مراقب باشيد يک‌وقت اين حزب‌اللهی‌ها نيفتند دنبال شلوغ‌بازی و شکايت و اين حرفها. چون آهنگ اصلا حالت توهين يا تمسخرآميز ندارد و خيلی هم اتفاقا باحال و دلنشين است.
تکميل:- آبی را که زمين گذاشتيد دوباره برداريد. چون سرور بی.بی.سی اين‌قدر شلوغ شده که ديگر راه نمی‌دهد. برويد و بعدا آن را گوش دهيد.
- به لطف خواننده‌های کامنت‌گذار يک بخش‌ کوچکی از آهنگ را می‌توانيد در اين صفحه‌فروشی اينترنتی بشنويد.
- مردم پايين مطلبی درهمين باره در متافيلتر، چند آهنگ‌ ديگر را که در آن از صدای قرآن استفاده شده فهرست کرده‌اند.
- حالا فرض کنيد که رفته‌ايد کلاب و داريد عبادت می‌کنيد، يک دفعه می‌بينيد يکی دارد حمد و سوره می‌خواند... التماس دعا حاج آقا!
- کسانی که مذهبی هستند نخوانند. ولی تصور کنيد که ايران بشود مثل بقيه‌ی جاهای دنيا. بعد مثلا يک مسجد يا ساختمان قديمی را در ارگ بم کرمان بگيريد و تبديلش کنيد به يک کلاب/لانژ خيلی مردن با ديزاين داخلی خيلی مينيمال، با نورهای خيلی نرم و چراغ‌های خوشگل، و آن طاق‌ها و قوس و انحناهای کاهگلی بی‌نظير. آخ آخ عجب بهشتی می‌شود. بعد برادر متعهد ديپ‌ديش و بقيه‌ی برادران دی.جی ايرانی يا غير ايرانی را دعوت می‌کنيد تا همه را به فيض الهی برسانند. (البته اگر ديواره و سقف‌هايش نريزد!) در ضمن، من خودم تا حالا اکستسی نخورده‌ام. شما هم نخوريد. می‌گويند اثرات جانبی بعدی دارد. چيزهای طبيعی‌ای هست که انگار ضرری ندارد. بعد از تحقيق، خدمتتان معرفی می‌کنم.
- آخ که اگر خانواده‌ی رفسنجانی جرات داشتند می‌توانستند ارگ بم را تبديل به ايبيزای خاورميانه کنند. آن ساختمان‌ها و آن کوير. (البته من فقط عکس‌هايش را ديده‌ام. ولی همان کافی است.) شايد هم يک روز کردند. پول همه چيز را حل خواهد کرد.
- تاحالا دينی که موسيقی نداشته باشد ديده‌ايد؟ موسيقی آن‌قدر مهم شده که الان دیگر خودش يک‌پا دين است.
- اروند اوجی آن‌را
mp3
کرده و گذاشته در وب‌لاگ.


من سب نبیا من النبیاء فاقتلوه
کسی که به یکی از پیامبران دشنام دهد باید کشته شود
بحارج 79 ص 221
...................


پس از فتح مکه توسط پیامبر اکرم و تصرف نقاط استراتپیک شهر همه منتظرند تا پیامبر با دشمن چه می کند؟

پیامبر اکرم اعلام می نماید که همه مورد بخشش و عفو قرار گرفته اید حتی خاندان ابوسفیان و سردمداران کفر. ولی 9 نفر هستند که
خون آنها مباح است از آن 9 نفر 3 نفر قاتل هستند و باید قصاص شوند و شش نفر دیگر" ادیب" شاعر" و بازیگر هستند و ادب و

هنرشان را در توهین و بی احترامی و جسارت به ساحت مقدس نبوت به کار گرفته اند و آنها را اگر چه به پرده کعبه دست آویخته باشند بکشید


تاریخ یعقوبی دوم ص 50 - 60